29 października 2013

Tradiclaromontana2013 - Reportaż

W dniach 25-26 października A.D.2013 odbyła się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasna Górę – Tradiclaromontana2013. W pielgrzymce uczestniczyli kapłani i wierni świeccy ze wspólnot tradycji łacińskiej na terenie Polski. Główna Msza Święta pielgrzymki zgromadziła w Bazylice Jasnogórskiej około pół tysiąca wiernych.

Pielgrzymka odbyła się jako kontynuacja pielgrzymek organizowanych w latach 2004-2010 przez Bractwo Kapłańskie św. Piotra, które przekazało prawo organizacji pielgrzymek obecnemu organizatorowi, czyli Fundacji Inicjatywa Włodowicka. Pomysł wznowienia pielgrzymek powstał wśród uczestników Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp. Pielgrzymki na Jasną Górę były bowiem ważnym elementem duchowości polskiej wspólnoty wiernych przywiązanych do tradycji łacińskiej Kościoła, a ich wznowienie w świetle widocznego obecnie rozwoju tych wspólnot stało się konieczne dla budowania wspólnoty o zasięgu krajowym. Począwszy od 2013 roku dorocznym pielgrzymkom nadano nazwę „Tradiclaromontana”, wyrażającą zarówno charakter samej pielgrzymki, jak i szczególne przywiązanie do narodowego sanktuarium i jedność ze wszystkimi pielgrzymującymi do niego wiernymi.


Przygotowania do pielgrzymki rozpoczęły się już pod koniec roku 2012. Z początkiem roku 2013 przeprowadzono konsultacje i ankiety dotyczące terminu pielgrzymki. Ostatecznie w tym roku wybrano termin październikowy przez wzgląd na zapełniony terminarz wydarzeń w Sanktuarium Jasnogórskim, jednak w przyszłych latach Tradiclaromontana ma obywać się wcześniej. Najwięcej nakładu pracy wolontariuszy Fundacji pochłonęła organizacja transportu i noclegów dla pielgrzymów. Zaplanowano dwanaście szlaków, na trasach których znajdowały się wszystkie miejscowości w jakich celebrowana jest dla wiernych Msza Święta w formie nadzwyczajnej. Poszczególnym szlakom przywołano wstawiennictwa jednego z Apostołów. Warto w tym miejscu podkreślić, iż coniedzielnych celebracji w naszym kraju jest około trzydziestu, a generalnie, miejsc celebracji ponad pięćdziesiąt. Projekt połączenia pięćdziesięciu miejscowości liniami autobusowymi okazał się skomplikowanym zadaniem przez wzgląd na czasy przejazdu i wciąż zmieniającą się liczbę wiernych zainteresowanych udziałem w pielgrzymce z poszczególnych miast. Autorem tego projektu jest kleryk Piotr Kozłowski z seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Wigratzbad. To właśnie dzięki jego umiejętnościom logistycznym i organizacyjnym udało się ostatecznie przeprowadzić cztery szlaki pielgrzymki. Na etapie planowania ze względu na niewielką ilość pielgrzymów w niektórych miastach łączono wcześniej zaplanowane szlaki, a były i takie trasy, na których przez wzgląd na bliskość Jasnej Góry organizacja transportu okazała się droższa niż przejazd komunikacją publiczną. W takich przypadkach podjęto decyzję o rezygnacji z transportu zorganizowanego. Jako najlepiej zorganizowane i efektywnie działające przy organizacji dwudniowej pielgrzymki należy wymienić wspólnoty z miast; Będzin, Bielsko Biała, Pobiedziska, Szamotuły, Szczecin, Warszawę, Wrocław i Zamość. Niemniej trzeba podkreślić, iż w każdej z miejscowości uwzględnionej na pierwotnym dwunasto szlakowym planie transportu, współpracował z Fundacją wolontariusz wyznaczony przez księdza, a w niektórych przypadkach sam ksiądz podejmował się organizacji grupy pielgrzymów. Ostatecznie zrealizowane szlaki połączyły piętnaście miejscowości zapewniając transport i nocleg stu osiemdziesięciu pielgrzymom. Zrealizowane szlaki dają podstawę do lepszej organizacji w przyszłym roku, a co istotne na tych szlakach możliwe będzie podanie z góry kosztów i zaplanowanie przejazdu autokarów zamiast busów, co znacznie obniża koszty transportu. Przygotowaniem oprawy liturgicznej zajęli się wolontariusze Fundacji ze Wspólnoty Rzeszowskiej, a za organizację oprawy muzycznej odpowiedzialni byli wolontariusze ze Wspólnot Białostockiej i Łódzkiej.


Pierwsi w drogę do Częstochowy  wyruszyli pielgrzymi ze Szczecina.  Podjęli oni wysiłek wyjazdu już o trzeciej nad ranem, wszyscy zaś dotarli na Jasną Górę ok. godziny 13:15, tuż przed Mszą Świętą rozpoczynającą pielgrzymkę. Piątkowy dzień zgromadził około dwustu pięćdziesięciu wiernych, zarówno z grup zorganizowanych, jak i indywidualnie przybywających pielgrzymów. Pogoda dopisała, w obydwa dni pielgrzymki było bardzo ciepło i słonecznie. O godzinie 13:30 wszyscy wierni byli już zgromadzeni w Kaplicy Matki Bożej. Zadzwoniła sygnaturka i w ciszy wszedł do kaplicy celebrans, kapelan pielgrzymki ojciec Krzysztof Stępowski CSsR w asyście ministrantów, ubrany w piękny zabytkowy ornat Jasnogórski z wizerunkiem Czarnej Madonny. Rozległy się bębny, a następnie trąby, którymi to Ojcowie Paulini witają odsłaniany Święty Obraz Jasnogórski. Na początek Mszy Świętej odśpiewano starodawny hymn „Bogurodzica”. Msza Święta w formie nadzwyczajnej celebrowana była zgodnie ze zwyczajami panującymi w Sanktuarium i dekretem Nuncjusza Papieskiego wedle formularza „Fundamenta eius”. W ramach części stałych śpiewano Mszę VIII „De Angelis”. W kazaniu ojciec Krzysztof powiedział miedzy innymi: „Witam pielgrzymów, którzy tutaj przybyli, aby dzisiaj i jutro przeżywać ogólnopolską tradycyjną pielgrzymkę środowisk naszych właśnie tu na Jasną Górę (…) Przybywamy tutaj uczestnicząc w Maryjnej pamięci wielkich spraw Bożych(…) te słowa właśnie w tym miejscu wypowiedział błogosławiony Jan Paweł. I dalej, świat który nas otacza, ogromnie wiele przyczynia się do tego, aby odsunąć od świadomości człowieka te wielkie boże sprawy. Nasz świat stara się tak bytować jakby Boga nie było (…) Tu przy sercu naszej Matki patrząc na Chrystusa wtulonego w jej ramiona odkrywamy, że wielkie Boże sprawy oznaczają miłość, a ta miłość słowami nauczania papieża Benedykta XVI wypowiada się najpełniej w Sakramencie Najświętszej Eucharystii, który jako Boga dar objawia nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka (…) Kościół, który znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum, źródło i szczyt ciągle podejmuje wysiłek głoszenia w porę i nie w porę, że Bóg jest miłością (…) wierni Tradycji Łacińskiej w ów wysiłek głoszenia w porę i nie w porę, że Bóg jest miłością. Czynimy to przeżywając jak w tym momencie Mszę Świętą, Mszę naszych ojców i matek, Mszę naszych przodków, Mszę jaką odprawiano jeszcze ponad czterdzieści lat temu w całym Rzymskokatolickim, Powszechnym Kościele. Kościele, który w wyniku przemian otworzył się jak wtedy mawiano na świat(…) ufamy, że jak niegdyś liturgia sprawowana według zwyczajów rzymskich ożywiała w ciągu wieków duchowe życie narodów, społeczeństw i niezliczonych rzeszy świętych, tak i dzisiaj ukazana w splendorze swej godności i harmonii może dalej wzmacniać wiarę, pobożność i kulturę. To bowiem, co poprzednie pokolenia przed nami uważały za święte, świętym nadal pozostaje (…) Będąc tu dzisiaj, pielgrzymując na Jasną Górę nie tracimy wiary jak mawiał Benedykt XVI, że to dzięki Eucharystii Kościół odradza się ciągle na nowo oraz im żywsza jest wiara eucharystyczna w ludzie bożym, tym głębsze jest jego uczestnictwo w misji jaką Chrystus powierzył swoim uczniom(…) Niech wszyscy znów padną na kolana przed Najświętszym Odkupicielem i Zbawicielem, oto drodzy pielgrzymi tajemnica programu ewangelizacji. Ktoś powie, jak by coś odkrywał na nowo, nowej ewangelizacji, a my też mówimy starej ewangelizacji, a powiemy razem ciągle tej samej ewangelizacji. Zwróćmy się w stronę Pana, aby przy Jego pomocy i Jego łasce, a za przyczyną Jasnogórskiej Królowej oraz Świętych i Błogosławionych naszych patronów, wiara, wiara nasza, katolicka wiara, rzeczywiście przemieniała ten nasz świat w Boży Świat. Amen.”. Na zakończenie odśpiewano pieśń „Z dawna  Polski tyś Królową”.


Bezpośrednio po Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej, pielgrzymi udali się na wały jasnogórskie, aby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, a następnie wszyscy uczestnicy grup zorganizowanych zakwaterowali się w Domu Pielgrzyma bł. Jana Pawła II. W godzinach wieczornych pielgrzymi wpisywali się do księgi pamiątkowej, a następnie o godzinie 19:45 zgromadzili się na wspólny śpiew Nieszporów Ludowych. Kaplica Sakramentu Pokuty wypełniła się pielgrzymami, a nieszpory śpiewane a capella zabrzmiały tak donośnie, że słychać je było na dziedzińcu przed Bazyliką Jasnogórską. Konferencję duchową w takcie nieszporów wygłosił ks. Andrzej Kijek, który regularnie celebruje Mszę Świętą w formie nadzwyczajnej dla wspólnoty Zamojskiej. Piątkowy dzień pielgrzymki zakończył się Apelem Jasnogórskim gromadzącym wszystkich pielgrzymów przybyłych tego dnia do Sanktuarium.

Sobotni dzień rozpoczęło nabożeństwo Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny odprawione o godzinie 5:30 w Kaplicy Matki Bożej, po którym nastąpiło uroczyste odsłonięcie Cudownego Obrazu. Przedpołudnie pielgrzymi wykorzystywali na spowiedź i modlitwy prywatne, w tym na adorację Najświętszego Sakramentu wystawionego w specjalnej kaplicy adoracji. O godzinie 11:00 w Bazylice rozpoczął się śpiewem pieśni „Zawitaj Królowo Różańca Świętego” uroczysty różaniec. Rozważania czytała siostra Bruna z Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej - Wspólnoty św. Brunona z Kolonii. W trakcie różańca w bocznych kaplicach Bazyliki odprawiono szereg Mszy Świętych cichych. Kapłani ubrani w klasyczne szaty z manipularzem, niosący kielich nakryty welonem wzbudzali żywe zainteresowanie wśród księży i sióstr zakonnych obecnych w Bazylice. W takcie celebracji Mszy Świętych cichych wiele z nich przyglądało się celebracji w kaplicach. W południe Bazylikę Jasnogórską wypełniło około pół tysiąca wiernych, wśród których znaleźli się również wierni z innych pielgrzymek obecnych tego dnia w Sanktuarium. Odśpiewano Anioł Pański, a następnie ruszyła procesja wejścia z zakrystii do ołtarza głównego Bazyliki przy śpiewie pieśni „Krzyżu Święty nade wszystko”. Msza Święta w formie nadzwyczajnej celebrowana była wedle formularza „Nos autem” – o Krzyżu Świętym. Formularz ten wybrano głównie przez wzgląd na jego znaczenie w stosunku do całości nauczania Papieża Benedykta XVI o liturgii. Krzyż obecny w centrum celebracji jest bowiem jej kierunkiem. Należyte miejsce Krzyża na ołtarzu jest też tym, co winno spajać dziś liturgię celebrowaną zarówno w formie zwyczajnej jak i nadzwyczajnej. Warto tu podkreślić, że nie bez symbolicznego znaczenia pozostaje fakt, że Papież Benedykt XVI uczynił Święto Podwyższenia Krzyża Świętego dniem wejścia w życie Motu Proprio Summorum Pontificum. W ramach części stałych śpiewano Mszę VIII „De Angelis”. Mszę Świętą celebrował kapelan pielgrzymki, ojciec Krzysztof Stępowski. Funkcje diakona pełnił ks. Bartosz Gajerski z Przemyśla, zaś funkcję subdiakona ks. Paweł Korupka, duszpasterz wspólnoty Szczecińskiej. Ks. Jacek Bałemba SDB wygłosił podczas liturgii obszerne kazanie: „…Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Dobro pomieszało się ze złem, łaska z grzechem, prawda z błędem, ortodoksja z herezją, tradycja z modernizmem, obiektywizm prawdy z arbitralnością subiektywnych opinii (…) Czyż nie jest tak, że w czasach pomieszania powszechnego (…) rozglądamy się za pewnością, stałością, niezmiennością, na których moglibyśmy spokojnie i z ufnością oprzeć swoje życie, odczytać prawdziwie jego sens i cel i znaleźć pewne wskazówki jak żyć(…) Wymyślają różni ludzie ciągle nowe sposoby odnowy Kościoła. Ściślej trzeba by powiedzieć odnowy ludzkiego wymiaru Kościoła. A parzcież od dwudziestu wieków daje nam Pan Bóg jakby na tacy program niezawodny, nie nowej, lecz bożej odnowy Kościoła. Ten program to jest wierność bożemu objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji (…) ten program przekracza ramy koniunktury, establishmentu politycznego i eklezjalnego(…) ten program jest aktualny zawsze i wszędzie i dla każdego człowieka. A zatem program aktualny także dzisiaj dla Kościoła wojującego(…), do którego mamy zaszczyt z Bożej łaski należeć (…) katolik nie może nie być człowiekiem Tradycji(…) Tak, stwierdzamy fakt, czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła i właśnie w tym kontekście zauważamy porządkującą rolę Tradycji. Oczywiście Tradycja(…) jest rzeczywistością o wiele większą i wieloaspektową. Możemy jednak zasadnie mówić o porządkującej roli Tradycji. Wierność Tradycji zatem jest skutecznym remedium na czasy pomieszania powszechnego(…) Tradycja w rozumieniu katolickim ma ściśle określone teologiczne znaczenie. Znaczenie to wyartykułowane jest jasno w katolickich, pewnych źródłach(…) przyjmując Tradycję i zachowując wierność Tradycji jesteśmy katolikami. Opieramy się na niezmiennym fundamencie prawdy w Kościele(…) Matka Boża jest pokorna. Odpowiada Archaniołowi Gabrielowi(…) Oto ja służebnica pańska, nich mi się stanie według Twego słowa. Matka Boża nie eksperymentowała ze słowem Bożym. Matka Boża słowo Boże przyjęła i wypełniła. Z wiarą przyjęła i pokornie wypełniła(…) Wyrazem pokory matki Bożej jest modlitwa wypływająca z pokornego uznania swojej całkowitej zależności od Pana Boga(…) Wyrazem pokory Maryi jest jej czystość wypływająca z pokornego przyjęcia obfitości łaski, w którym nie było najmniejszej zgody na brud grzechu (…) Bracia i siostry bardzo dbajmy o to, aby nasze środowiska promieniowały łaską. Bardzo dbajmy o to, aby w nasze środowiska nie wślizgnął się demon nieczystości, czasem pod bardzo subtelna postacią(…) pamiętajmy, że wykroczenia w tym względzie mogą skompromitować sprawę tradycji i środowiska jej wierne(...) Święty Paweł pisze o nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości, albo chciwości – niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne(…) Nasze katolickie środowiska musza być piękne i czyste(…) I jeszcze wyrazem pokory Maryi jest miłość i dobroć okazywana bliźnim, pokorna służba(…) Czy chętnie czynimy dobro bliźnim? Słowem, czynem, modlitwą? Jak przyjmujemy nowe osoby, które przychodzą do naszych środowisk? Czy nie nosimy zbyt wysoko swojego tradycyjnego nosa tak, że niezauważany, bądź nie chcemy zauważyć bliźnich wokół nas? Czy niezamykany się w wieży z kości słoniowej naszego środowiska, naszych upodobań, naszych preferencji? Czy dbamy o to, aby w naszych środowiskach zauważalna była przynależność do Kościoła Powszechnego?(...) Czy kiedy spotykamy kapłana spoza naszego środowiska reagujemy z minimum kultury osobistej, chętnie wypowiadając chrześcijańskie pozdrowienie…? Czy nie tracimy czasu na intrygi i nieuzasadnione podejrzenia? Czy staramy się dobrze wypełniać obowiązki stanu, rodzinne, zawodowe, inne? Czy mamy w sobie i czy rozwijamy w sobie pasję do dobroci, pasje do czynienia dobra bliźnim?(...) Czyńmy dobro chętnie, gorliwie, pokornie (…) Naśladujmy pokorę Matki Bożej przez wytrwałą pokorną modlitwę, czystość serca oraz dobroć i miłość bliźniego – pokorną służbę. W ten sposób przyczynimy się do ocalenia w Kościele skarbów Tradycji(…) Pola pokornej służby Bogu i ludziom są przestronne i otwarte. W królestwie Bożym problemu bezrobocia nie ma(…) Amen.”. Na zakończenie Mszy Świętej odśpiewano modlitwę w intencji Ojca Świętego „Oremus pro Pontifice nostro Francisco”. Msza Święta w Bazylice dla wszystkich pielgrzymów była wielkim przeżyciem, bowiem nie było do tej pory w Polsce – po Motu Proprio Summorum Pontificum –  okazji uczestniczenia w celebrze o takim wymiarze. Bazylika, chór, jedne z największych organów w Polsce oraz rozśpiewany tłum wiernych niespotykany w takiej liczbie we wspólnotach tradycyjnych sprawiły, że poczuliśmy się tak, jak poprzedzające nas pokolenia na wielkich uroczystościach kościelnych. Nie bez znaczenia dla tej pielgrzymki postaje fakt, iż była to pierwsza Msza Święta w tej formie rytu po reformie soborowej celebrowana w Bazylice Jasnogórskiej.


Bezpośrednio po Mszy w Bazylice pielgrzymi zgromadzili się w Kaplicy Różańcowej na spotkaniu formacyjnym. Kapelan pielgrzymki wygłosił podziękowania grupom pielgrzymów oraz organizatorom zwracając jednocześnie uwagę na konieczność kontynuacji podjętego dzieła. Przedstawiciel organizatora – Fundacji Inicjatywa Włodowicka, wyraził wdzięczność ojcu Stępowskiemu za pełnienie funkcji kapelana oraz za wszystkie trudy z tym związane. Przedstawiono informacje dotyczące przyszłorocznej edycji, m.in. to, iż Tradiclaromontana2014 odbędzie się we wcześniejszym terminie oraz projekt organizacji grupy pieszej pielgrzymów, która przybywać będzie na Jasną Górę z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Skierowano również zaproszenie do wszystkich ministrantów, chórzystów oraz osób aktywnie działających w swoich wspólnotach, aby podjęli współpracę w celu rozwoju pielgrzymki i budowaniu krajowej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej. Podczas tego spotkania pielgrzymi wpisywali się do księgi pamiątkowej, a wolontariusze zbierali środki na rozwój pielgrzymki. W holu przed kaplicą można było również nabyć książki o tematyce katolickiej.


Ostatnim wydarzeniem liturgicznym pielgrzymki był Akt Zawierzenia wygłoszony przez ojca Krzysztofa przed Cudownym Obrazem o godzinie 15:00: „… Matko Zbawiciela, Matko Kościoła, Królowo Niebios i Polski Królowo. Ty przez wieki pocieszasz i wspomagasz Święty, Powszechny (…) Kościół. Ty jesteś uzdrowieniem i ucieczką jego dzieci rozproszonych po całym świecie. Matko, dzisiaj oddajemy się w Twoja opiekę(…) Duchu Święty i nas wspomagaj, abyśmy w swoich parafiach, ośrodkach duszpasterskich i wspólnotach(…) radowali się orędziem świętej liturgii(…) Matko Kościoła wspieraj nasze zawierzenia. Łączymy się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Czuwaj nieustanie nad gronem biskupów w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Otaczaj wszystkich naszych kapłanów, proboszczów, duszpasterzy swoją czcigodna opieką(…) Zawierzamy wszystko i siebie Twojej opiece Jasnogórska Pani. Powtarzamy przy Twoim tronie czcigodne owe słowa – jestem, pamiętam i czuwam.” Następnie odśpiewano „Salve Regina”, odmówiono „Pater Noster” i na zakończenie odśpiewano Apel Jasnogórski. Następnie pielgrzymi zebrali się przed Bramą Lubomirskich na wspólne pamiątkowe zdjęcie a tuż przed godziną 16:00 umocnieni i rozmodleni ruszyli w drogę powrotną do swych domów.

Korzystając z okazji Fundacja Inicjatywa Włodowicka pragnie jeszcze raz wyrazić podziękowania:

 • Kapelanowi o. Krzysztofowi Stępowskiemu CSsR
 • Ks. Bartoszowi Gajerskiemu za pełnienie funkcji diakona
 • Ks. Pawłowi Korupce za pełnienie funkcji subdiakona
 • Ks. Andrzejowi Kijek za wygłoszenie konferencji duchowej
 • Ks. Jackowi Bałembie za wygłoszenie kazania podczas Mszy głównej
 • Wszystkim Księżom towarzyszącym pielgrzymom w ich drodze na Jasną Górę
 • Ceremoniarzowi Łukaszowi Szczepanikowi ze Wspólnoty Rzeszowskiej
 • Ministrantom ze Wspólnot: Białostockiej, Rzeszowskiej, Szamotulskiej, Szczecińskiej, Warszawskiej oraz Zamojskiej
 • Kwartetowi Jasnogórskiemu oraz panu Karolowi Komendzie ze Wspólnoty Białostockiej za oprawę muzyczną
 • Organiście Jackowi Rządkowskiemu  za wspaniałą grę na organach i prowadzenie śpiewów oraz Organistom Jasnogórskim za udzielnie wszelkiej pomocy
 • Braciom zakrystianom i Siostrom zakrystiankom oraz Strażnikom Jasnogórskim z zakrystii za wszelką pomoc i ofiarną pracę
 • Wolontariuszom Fundacji: Adrianowi Zieńczuk ze Wspólnoty Bydgoskiej za prace organizacyjne i Danielowi Poczentemu ze Wspólnoty Warszawskiej za pełnienie funkcji fotografa pielgrzymki
 • Organizatorom grup pielgrzymów z poszczególnych miast oraz pilotom przewozów za ich pracę umożliwiającą organizacje przewozów
 • Klerykowi Piotrowi Kozłowskiemu z Seminarium FSSP za przygotowanie planu przewozów

Szczególne podziękowania składamy Ojcu Kustoszowi oraz wszystkim Ojcom Paulinom za umożliwienie przeprowadzenia wszystkich celebracji w ramach pielgrzymki oraz za wszelką pomoc i życzliwość jaka nas spotkała ze strony Klasztoru Jasnogórskiego.


Bóg Zapłać Wszystkim i do zobaczenia za rok.

24 października 2013

Mszą w Formie Nadzwyczajnej o Matce Boże Jasnogórskiej rozpocznie się Tradiclaromontana2013

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę rozpocznie się uroczystym odsłonięciem Cudownego Obrazu i Mszą Świętą wedle formularza „Fundamenta eius”, celebrowaną przez Ojca Krzysztofa Stępowskiego CSsR. Pierwsi pielgrzymi wyruszyli na Jasna Górę ze Szczecina o trzeciej nad ranem. Wszyscy zaś dotrą na miejsce najpóźniej o godz. 13:00.

W piątkowym programie pielgrzymki przewidziana jest jeszcze Droga Krzyżowa, Nieszpory i Apel Jasnogórski. Tego dnia w wydarzeniach pielgrzymki przewiduje się udział ok. 250 pielgrzymów z różnych wspólnot na terenie całego kraju. Wszyscy pielgrzymi, którzy przybywają na Jasna Górę w ramach grup zorganizowanych przez Fundację Inicjatywa Włodowicka są zakwaterowani w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II.

Sobotni dzień pielgrzymki rozpocznie się wspólnym śpiewem Godzinek o  Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W programie przewidziano również Msze Święte ciche, uroczysty Różaniec oraz modlitwę zawierzenia. Kulminacyjnym punktem nie tylko soboty, ale również całej pielgrzymki będzie Solenna Msza Święta o Krzyżu Świętym celebrowana w Bazylice Jasnogórskiej. Kazanie - „Pokora Maryi – światłem na drodze wierności Tradycji” - podczas Mszy wygłosi ks. Jacek Bałemba SDB. Mszę świętą główną pielgrzymki zakończy śpiew modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka.

Sobotni dzień pielgrzymki będzie dniem najliczniejszego udziału wiernych w pielgrzymce. Tego dnia bowiem na Jasną Górę dotrą również pielgrzymi, którzy nie mieli możliwości udziału w pielgrzymce już od piątku. W sobotę o godz. 14:00 przewidziane jest spotkanie formacyjne pielgrzymów w Kaplicy Różańcowej. Podczas tego spotkania będą przedstawiane przybyłe grupy pielgrzymów oraz zaprezentowane zostaną informacje dotyczące przyszłorocznej pielgrzymki. W takcie tego spotkania będzie możliwość rejestracji pielgrzymów i wpisów do księgi pamiątkowej. Ostatnim wydarzeniem tegorocznej pielgrzymki będzie wspólne pamiątkowe zdjęcie pielgrzymów przed Bramą Lubomirskich.

23 października 2013

Informacje przewozowe dla pielgrzymów


PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY INFORMACJE PRZEWOZOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH SZLAKÓW. 

1. Szlak św. Andrzeja 
SZCZECIN - Gorzów Wielkopolski - Szamotuły - Pobiedziska - Łódź - CZĘSTOCHOWA

UWAGA! 
Pielgrzymi ze Szczecina proszeni są o stawienie się w Punkcie zbiórki na 10 minut przed planowanym odjazdem. Pielgrzymi z pozostałych miast zaś na 30 minut przed planowanym odjazdem. 
2. Szlak św. Tomasza  
BIAŁYSTOK - Zambrów - Zielonka - Warszawa - Brwinów - CZĘSTOCHOWA

UWAGA! 
Pielgrzymi  proszeni są o stawienie się w Punkcie zbiórki na 15 minut przed planowanym odjazdem. 
3. Szlak św. Szymona 
 ZAMOŚĆ - Kraśnik - Radom - CZĘSTOCHOWA

UWAGA! 
Pielgrzymi  proszeni są o stawienie się w Punkcie zbiórki na 15 minut przed planowanym odjazdem. 

4. Szlak św. Macieja  
ZIELONA GÓRA - Wrocław - CZĘSTOCHOWA

UWAGA! 
Pielgrzymi  proszeni są o stawienie się w Punkcie zbiórki na 15 minut przed planowanym odjazdem. 20 października 2013

Tradiclaromontana2013 - Informacje organizacyjne

Już w najbliższy piątek uroczystym odsłonięciem Cudownego Obrazu Matki Bożej oraz Mszą Świętą w nadzwyczajnej formie rozpocznie się Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

Pielgrzymi przybywający na Jasną Górę w ramach grup zorganizowanych przez Fundację Inicjatywa Włodowicka proszeni są o stawienie się w holu recepcji Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II niezwłocznie po przyjechaniu autobusu na miejsce. W Domu Pielgrzyma podejmie ich wolontariusz odpowiedzialny za rozlokowanie w pokojach. Powyższe dotyczy również pielgrzymów przybywających innymi środkami transportu, którym Fundacja organizuje nocleg.

W przypadku jakichkolwiek problemów organizacyjnych, pielgrzymi proszeni są o kontakt z organizatorem pod nr tel. 506 – 973 – 360. Poniżej prezentujemy aktualny program pielgrzymki:

PIĄTEK 25 października AD2013

13:30 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu oraz Msza Święta
·         w nadzwyczajnej formie rytu
·         wedle formularza o Najświętszej Maryi Pannie Jasnogórskiej (Fundamenta eius)
·         (miejsce) ołtarz główny Kaplicy Cudownego Obrazu

15:00 – Droga Krzyżowa
·         (miejsce) Wały Jasnogórskie

17:30 – 19:30 - Rejestracja pielgrzymów oraz wpisy do księgi pamiątkowej
·         rejestracja pielgrzymów dotyczy pielgrzymów niezarejestrowanych w ramach przejazdów autokarowych oraz noclegów zagwarantowanych przez organizatora
·         wszyscy pozostali pielgrzymi proszeni są o rejestrację oraz uiszczenie kosztów organizacyjnych w wysokości 15 zł
·         (miejsce) hol recepcji Domu Pielgrzyma Bł. Jana Pawła II

19:45 – Nieszpory ludowe z konferencją duchową
·         z wykorzystaniem psalmów w przekładzie Franciszka Karpińskiego
·         (miejsce) Kaplica Sakramentu Pokuty

21:00 – Apel Jasnogórski
·         (miejsce) Kaplica Cudownego Obrazu

SOBOTA 26 października AD2013
5:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
·         (miejsce) Kaplica Cudownego Obrazu

11:00 – Msze Święte ciche
·         msze ciche księży uczestniczących w pielgrzymce
·         (miejsce) kaplice boczne Bazyliki Jasnogórskiej

11:00 – Różaniec
·         (miejsce) ołtarz główny Bazyliki Jasnogórskiej

12:00 – Msza Święta główna pielgrzymki
·         w nadzwyczajnej formie rytu
·         wedle formularza o Krzyżu Świętym (Nos autem)
·         (miejsce) ołtarz główny Bazyliki Jasnogórskiej

14:00 – 14:50 - Spotkanie formacyjne pielgrzymów oraz rejestracja pielgrzymów i wpisy do księgi pamiątkowej
·         rejestracja pielgrzymów dotyczy pielgrzymów niezarejestrowanych w ramach przejazdów autokarowych oraz noclegów zagwarantowanych przez organizatora
·         wszyscy pozostali pielgrzymi proszeni są o rejestrację oraz uiszczenie kosztów organizacyjnych w wysokości 15 zł
·         (miejsce) Kaplica Różańcowa

15:00 – Modlitwa zawierzenia i uroczyste Salve Regina
·         (miejsce) Kaplica Cudownego Obrazu

15:30 – Wspólna fotografia pamiątkowa pielgrzymów
·         (miejsce) plac przed bramą Lubomirskich


Piątkowa Msza Święta będzie celebrowana wedle formularza „Fundamenta eius” str. 1066 Mszału Rzymskiego dla wiernych (Wydawnictwo Pallottinum – Poznań 1963). Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej pielgrzymi zbierają się przy pierwszej stacji na wałach Jasnogórskich obok bramy Wałowej. Pielgrzymi nie zarejestrowani w ramach przejazdów autokarowych lub noclegów zagwarantowanych przez organizatora proszeni są rejestrowanie się i uiszczenie kosztów organizacyjnych. Wszystkich pielgrzymów prosi się o wpisanie się do księgi pamiątkowej. Rejestracja pielgrzymów i wpisy do księgi pamiątkowej będą możliwe w miejscu i czasie podanym w programie pielgrzymki. Nieszpory będą śpiewana wedle zwyczaju podanego na str. 1426 Mszału Rzymskiego dla wiernych (Wydawnictwo Pallottinum – Poznań 1963). Sobotnia Msza Święta będzie celebrowana wedle formularza „Nos autem” str. 1230 Mszału Rzymskiego dla wiernych (Wydawnictwo Pallottinum – Poznań 1963). Spotkanie formacyjne pielgrzymów odbędzie się w tzw. Kaplicy Różańcowej, do której wejść można z korytarza od strony przedsionka Kaplicy Matki Bożej lub od strony klatki schodowej wiodącej do Sali Rycerskiej. Podczas spotkania zostanie wygłoszona konferencja oraz przedstawione zostaną grupy pielgrzymów. Podczas tego spotkania podane zostaną również informacje dotyczące przyszłorocznej pielgrzymki.

16 października 2013

ZAKOŃCZONO ORGANIZACJĘ PRZEJAZDÓW Tradiclaromontana2013

Planowane od początku września bieżącego roku szlaki dla zorganizowanych przejazdów autobusowych przybrały ostateczny kształt. Na części szlaków nie ma już miejsc w autokarach, a na pozostałych nadal prowadzone są zapisy uzupełniające.

Zapisy uzupełniające prowadzone są na następujących szlakach:

I Szlak św. Andrzeja – z miast: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Szamotuły, Pobiedziska, Poznań i Września.

III Szlak św. Jana – z miast: Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Włocławek i Łódź.

VI Szlak św. Tomasza – z miast: Białystok, Zielonka, Warszawa, Brwinów.

VIII Szlak św. Szymona – z miast: Zamość, Kraśnik, Lublin, Radom.

IX Szlak św. Piotra – z miast: Tarnów i Kraków.

XII Szlak św. Macieja – z miast: Zielona Góra i Wrocław.

Wszelkie informacje dotyczące zorganizowanych przejazdów autobusowych (w tym godziny odjazdów z poszczególnych miast) będą podawane od najbliższej niedzieli na stronie internetowej pielgrzymki oraz przez organizatorów grup w poszczególnych miastach. Pielgrzymom, którzy przy zapisie podali swój adres e-mail zostaną przesłane także wiadomości zawierające te informacje. W najbliższych dniach będą również podawane informacje uzupełniające dotyczące poszczególnych wydarzeń podczas pielgrzymki na Jasnej Górze.

Organizacja przejazdów autobusowych trwała od początku września bieżącego roku, a zajmowali się nią wolontariusze Fundacji Inicjatywa Włodowicka, organizatora pielgrzymki. Założeniem, które stanęło u podstaw tego zadania było umożliwienie wzięcia udziału w pielgrzymce wiernych z najdalszych zakątków kraju. Na wstępie przyjęto założenia szlaków i ilości pielgrzymów na podstawie ilości i lokalizacji miejsc celebracji Mszy Świętych w formie nadzwyczajnej na ternie całego kraju oraz ilości wiernych w nich uczestniczących. Realizacja zadania okazała się wyjątkowo trudna, bowiem wymagała stałej komunikacji z kilkudziesięcioma organizatorami grup w poszczególnych miejscowościach oraz nieustannego modyfikowania założeń dotyczących tras i kosztów przejazdów na poszczególnych szlakach. Działo się tak przez fakt, iż przejazdy te są organizowane  w taki sposób, aby pielgrzymi ponieśli wprost koszty tylko i wyłącznie firmy świadczącej usługi transportowe bez ewentualnego narzutu gwarantującego rentowność zorganizowanego przejazdu. Miało to fundamentalne znaczenie szczególnie dla małych wspólnot oraz pielgrzymów z najdalej położonych miejscowości względem Częstochowy, gdzie obciążenie pielgrzymów zapewnieniem rentowności organizacji przejazdu znacznie podnosiłoby koszty przejazdu przypadające na każdego pielgrzyma. W rezultacie udało się zorganizować przejazdy autobusowe, a wypracowany plan tych przejazdów ułatwi prace w roku przyszłym i pozwoli z góry z dużym wyprzedzeniem podać koszty transportu w większości wspólnot na ternie kraju. Kontakt z organizatorami grup pozwolił na wyłonienie się najbardziej aktywnych i zorganizowanych wspólnot, co mamy nadzieje przełoży się na dalsze projekty naszej Fundacji. Organizatorzy grup na terenie kraju oraz wolontariusze z Zespołu Organizacyjnego ds. Tradiclaromontana przez ostanie tygodnie ofiarnie i z zaangażowaniem pracowali nad organizacją przejazdów poświęcając temu zadaniu chwile wolne od pracy zawodowej, a nierzadko całe noce spędzone na kalkulacjach związanych z planowanymi przejazdami. Zarząd Fundacji korzystając z okazji składa tym osobom serdeczne podziękowania oraz prosi pielgrzymów o modlitwę w ich intencji.

Pielgrzymów chcących zapisać się jeszcze na pielgrzymkę w ramach zapisów uzupełniających prosimy o kontakt z organizatorem pielgrzymki:

Fundacja Inicjatywa Włodowicka
Zespół Organizacyjny ds. Tradiclaromontana

Tel. 506 973 360

7 października 2013

Prośba o przesłanie zgłoszeń

Wszystkie osoby, które zgłaszały się na tegoroczną pielgrzymkę po przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie proszone są o ponowne wysłanie zgłoszeń bezpośrednio na adres e-mail:

info@tradicamp.pl
506-973-360


Za utrudnienia przepraszamy


18 września 2013

Organizacja przejazdów Tradiclaromontana2013

Wolontariusze Fundacji Inicjatywa Włodowicka organizatora pielgrzymki Tradiclaromontana2013 intensywnie pracują nad organizacją przejazdów autokarowych na zaplanowanych szlakach pielgrzymki. Część wspólnot będzie korzystać z autokarów, a część z busów.

Szlaki pielgrzymki zaplanowano tak, aby w rozsądnym przedziale czasowym można było zagwarantować transport z wszystkich miast, w których celebrowana jest Msza Święta w formie nadzwyczajnej. Są takie miasta, w których zaprzestano celebracji i brak jest jakiegokolwiek kontaktu z tamtejszym środowiskiem, ale pojawiają się również nowe, powstałe w ostatnim czasie co napawa wielką radością. Problemem podstawowym w planowaniu przejazdów jest oszacowanie liczby Uczestników, co ma znaczenie dla wyboru środka transportu, a to z kolei ma wpływ na cenę za usługę transportową. Z tego też powodu nadal nie podano ostatecznego całościowego kosztu pielgrzymki. Autokary przez wzgląd na ilość pasażerów są w eksploatacji z reguły o 1/3 tańsze od busów, ale aby korzystać z autokarów konieczne jest zebranie odpowiedniej liczby Uczestników, a niektóre wspólnoty liczą sobie po kilkanaście osób. Niemniej jednak organizacja na niektórych trasach przejazdu busem okazuję się o połowę tańsza od przejazdu koleją lub autobusami publicznymi, nie mówiąc już o tym, iż komunikacją publiczną nie jest możliwy transport z większości miast w ramach czasowych umożliwiających wzięcie udziału w pielgrzymce.

Przejazd na trasach gdzie z poszczególnych miast zgłasza się po kilka osób będzie realizowany busami. Tam gdzie liczba zgłoszeń przekracza 10 osób w każdym mieście, zapewniony będzie autokar. Obecnie na podstawie informacji uzyskanych od wolontariuszy z całej Polski zajmujących się zapisami Uczestników szacuje się, iż w zorganizowanej dwudniowej pielgrzymce weźmie udział ok. 200 osób. Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż w kolejnych latach będzie się zwiększało zainteresowanie zorganizowaną dwudniową formą pielgrzymki. Dzięki temu możliwe będzie korzystanie z autokarów na wszystkich trasach i jednocześnie obniżenie kosztów. Organizatorzy zachęcają wiernych z miast, z których można dogodnie, samodzielnie dojechać komunikacją publiczną do Częstochowy, aby w miarę możliwości korzystali jednak z komunikacji zorganizowanej w ramach pielgrzymki. Takie działanie obniża koszty i przyczynia się do realizacji planu zagwarantowania transportu dla wiernych z wspólnot położonych w największym oddaleniu od Częstochowy. 

W ostatnich dniach pojawiły się sugestie niektórych Uczestników, iż pielgrzymka mogła by być jednodniowa. Pomijając fakt braku możliwości osiągnięcia wszystkich celów takiej pielgrzymki w ciągu jednego dnia, należy podkreślić, że pielgrzymka Tradiclaromontana ma za zadanie między innymi jednoczyć naszą wspólnotę w skali całego kraju, a wiec nie możemy zapominać o tych wspólnotach, głównie z województwa zachodniopomorskiego, którym dojazd na Jasną Górę zajmie ok. 7 godzin. Zaplanowanie pielgrzymki na jeden dzień wykluczyło by możliwość wzięcia w niej udziału wiernych z tych środowisk.

UWAGA! Organizator pielgrzymki prosi o pilny kontakt osoby chętne do organizacji grup pielgrzymów w następujących wspólnotach:

- Łomża
- Świnoujście
- Płońsk

Fundacja Inicjatywa Włodowicka
Zespół Organizacyjny ds. Tradiclaromontana

Tel. 506 973 360

14 września 2013

Msza w formie nadzwyczajnej o Krzyżu Świętym w Bazylice Jasnogórskiej

Tegoroczna pielgrzymka Tradiclaromontana2013 odbędzie się w dniach 25-26  października A.D.2013. W kolejnych latach pielgrzymka będzie organizowana we wcześniejszym terminie zbliżonym do Święta Podwyższenia Świętego Krzyża, które jest jednocześnie rocznicą wejścia w życie Motu Proprio Summorum Pontificum. W związku z tym główna Msza Święta w bazylice jasnogórskiej podczas pielgrzymki będzie co roku celebrowana wedle formularza o Krzyżu Świętym.

Doroczne ogólnopolskie pielgrzymki wiernych tradycji łacińskiej są okazją do wielkiego wspólnego dziękczynienia za pontyfikat Benedykta XVI oraz owoce Jego Motu Proprio Summorum Pontificum z 7 lipca A.D. 2007, które weszło w życie w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września A.D. 2007. Benedykt XVI przedmiotowym Motu Proprio utwierdził w dobrej drodze wiernych przywiązanych do starszej formy rytu oraz spowodował uświadomienie jej istnienia i potrzeby powrotu do naszych kościołów wielu wiernym.  Nieocenionym i trwającym z coraz większą siłą efektem tego, jest coraz większa liczba kapłanów i świeckich korzystających z skarbca Kościoła jakim jest Nadzwyczajna Forma Rytu Rzymskiego. Z tych też względów rocznice związane z tym przełomowym dokumentem są ważne dla wszystkich wiernych tradycji łacińskiej.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż rocznica wydania Motu Proprio jest już obchodzona co roku w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradicamp. Terminy tych spotkań są bowiem powiązane właśnie z rocznicą przypadającą 7 lipca, a Msza Święta wieńcząca celebrowana jest w intencji Ojca Świętego.

Dzień wejścia w życie Motu Proprio nie został zapewne wybrany przez Benedykta XVI przypadkowo. Liturgia w formie nadzwyczajnej stawia bowiem Krzyż w samym centrum ołtarza i ukierunkowuje całą swą istotę na Krzyż. Ówczesny papież ustanawiając dzień Święta Podwyższenia Krzyża Świętego jako dzień wejścia w życie Motu Proprio niejako udzielił nam jednocześnie katechezy uzasadniającej dobro jakim jest powrót powszechnej celebracji starszej formy rytu. Parafrazując antyfonę na wejście z Mszy na to święto należy przypomnieć, że przez Krzyż jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Krzyżem winniśmy się chlubić. W nim jest życie i zmartwychwstanie nasze. Tak więc gromadząc się wspólne w Bazylice Jasnogórskiej na Mszy Świętej o Krzyżu Świętym błagamy, aby Bóg okazując nam pogodne oblicze swoje, zmiłował się nad nami i nam błogosławił.  

Kalendarz wydarzeń w Jasnogórskim Sanktuarium nie pozwolił na zorganizowanie tegorocznej pielgrzymki w terminie bliższym Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, jednak w kolejnych latach staraniem organizatora (Fundacja Inicjatywa Włodowicka) będzie odbywanie się pielgrzymek w terminie bliskim samej rocznicy wejścia w życie Motu Proprio. W tym roku organizator otrzymał ogromne wsparcie i wiele życzliwości ze strony Ojca Kustosza Sanktuarium i liczy na dalszą życzliwą współpracę, która pozwoli wśród wielu dorocznych wrześniowych pielgrzymek zmieścić i wydarzenia związane z pielgrzymką Tradiclaromontana. 


7 września 2013

Pielgrzymi Tradiclaromontana2013 pod opieką Apostołów

Dwanaście szlaków poprowadzi polskie wspólnoty wiernych tradycji łacińskiej na Jasną Górę podczas ogólnopolskiej pielgrzymki Tradiclaromontana2013, a pielgrzymi podążający autokarami do narodowego sanktuarium przywoływać będą opieki Świętych Apostołów. 

Fundacja Inicjatywa Włodowicka, organizator pielgrzymki i koordynator działań wolontariuszy w poszczególnych wspólnotach, przeprowadziła szereg rozmów z kapłanami celebrującymi Msze Święte Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego na terenie całego kraju. W wyniku tych konsultacji opracowano 12 szlaków, które tworzą sieć komunikacyjną pozwalającą na wygodny dojazd ze wszystkich miejsc, w których celebrowana jest Msza Święta w tej formie rytu.
Mapa szlaków Tradiclaromontana2013
Niezależnie od miejsca rozpoczęcia trasy, wszyscy pielgrzymi dotrą na Jasną Górę jednocześnie, w pierwszym dniu pielgrzymki, tj. w piątek, 25 października, ok. godz. 12.30, a więc na godzinę przed uroczystym odsłonięciem Obrazu Matki Bożej oraz pierwszą Mszą Świętą (link). Pozwoli to na spokojne rozlokowanie pielgrzymów w Domu Pielgrzyma i chwilę odpoczynku po podróży. Wyjazd autokarów z Jasnej Góry w drogę powrotną planowany jest w sobotę 26 października, ok. godz. 16:00. Każdemu z 12 szlaków patronować będzie jeden z Apostołów, o którego szczególną opiekę prosić będą pielgrzymi. Szlaki zostały zaplanowane w następujący sposób:

I – Szlak św. Andrzeja
Świnoujście – Szczecin – Gorzów – Poznań – Łódź – Częstochowa

II –  Szlak św. Jakuba Większego
Szamotuły – Oborniki – Pobiedziska – Gniezno – Września – Koszuty – Kalisz – Łódź – Częstochowa

III – Szlak św. Jana
Koszalin – Bydgoszcz – Łódź – Częstochowa

IV – Szlak św. Filipa
Sopot – Gdańsk – Wierzchucinek – Bydgoszcz – Płock – Łódź – Częstochowa

V – Szlak św. Bartłomieja
Ciechanów – Płońsk – Brochów – Sochaczew – Łowicz – Łódź – Częstochowa

VI – Szlak św. Tomasza
Białystok – Zielonka – Warszawa – Brwinów  – Częstochowa

VII – Szlak św. Mateusza
Siedlce – Wielgolas – Józefów – Warszawa – Piaseczno  – Częstochowa

VIII – Szlak św. Szymona
Zamość – Kraśnik – Lublin – Radom – Częstochowa

IX – Szlak św. Piotra
Jarosław – Rzeszów – Tarnów – Kraków – Częstochowa

X – Szlak św. Jakuba
Bielsko Biała – Wodzisław Śl. – Tychy – Dąbrowa Górnicza  – Częstochowa

XI – Szlak św. Judy Tadeusza
Kłodzko – Wałbrzych – Świdnica – Wrocław – Bytom – Częstochowa

XII – Szlak św. Macieja
Zielona Góra – Legnica – Wrocław – Dąbrówka – Opole – Gliwice – Częstochowa

Zapisy dla wiernych ze wspólnot, gdzie Msza Święta w nadzwyczajnej formie celebrowana jest co tydzień rozpoczynają się już w najbliższą niedzielę. W pozostałych miejscach, w dniu najbliższej celebracji. Przez wzgląd na rozbudowane przygotowania logistyczne towarzyszące organizacji tego ogólnopolskiego wydarzenia, wierni pragnący uczestniczyć w grupach zorganizowanych (transport autokarem, nocleg, ubezpieczenie) proszeni są o zgłaszanie się najdalej do końca września 2013 do organizatora lub do wolontariuszy zajmujących się organizacją grup w poszczególnych wspólnotach. Na chwilę obecną organizatorzy dysponują pulą zarezerwowanych autokarów i miejsc noclegowych. W dniu 1 października 2013 r. planowane jest ostateczne potwierdzenie ilości pielgrzymów, którzy decydują się na zorganizowaną formę uczestnictwa w pielgrzymce – przewóz autokarowy, nocleg i ubezpieczenie.

UWAGA! Organizator pielgrzymki prosi o kontakt osoby chętne do organizacji grup pielgrzymów w następujących wspólnotach:
- Brwinów
- Ciechanów
- Kalisz
- Piaseczno
- Tychy
- Warszawa; kaplica przy kościele św. Tomasza (ul. Dereniowa 12)
- Wodzisław Śląski


Fundacja Inicjatywa Włodowicka
Zespół Organizacyjny ds. Tradiclaromontana
Tel. 506 973 360

27 sierpnia 2013

Tradiclaromontana2013 – WZNOWIENIE OGÓLNOPOLSKICH PIELGRZYMEK NA JASNĄ GÓRĘ

W dniach 25-26 października A.D.2013 odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę. Pielgrzymka organizowana jest jako kontynuacja Pielgrzymek Wiernych Tradycji Łacińskiej organizowanych w ubiegłych latach. W programie między innymi Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w Kaplicy Matki Bożej i Bazylice Jasnogórskiej.


Pielgrzymki w latach 2004-2010 były organizowane przez Bractwo Kapłańskie św. Piotra. Brali w nich udział kapłani i wierni świeccy z całej Polski, przywiązani do tradycji łacińskiej Kościoła. Pomysł wznowienia dorocznych ogólnopolskich pielgrzymek powstał wśród uczestników Tradicamp2012 i z dlatego też organizacji pielgrzymki podjęła się Fundacja Inicjatywa Włodowicka, dotychczasowy organizator Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradicamp. Bractwo Kapłańskie św. Piotra decyzją Ks. Wojciecha Grygiela (przełożony Bractwa w Polsce) przekazało Fundacji Inicjatywa Włodowicka prawo organizacji pielgrzymek jako kontynuacji tych z lat 2004-2010. Począwszy od 2013 roku dorocznym pielgrzymkom nadano nazwę „Tradiclaromontana”, wyrażającą zarówno charakter samej pielgrzymki, jak i szczególne przywiązanie do narodowego sanktuarium i jedność ze wszystkimi pielgrzymującymi do niego wiernymi. Ogólnopolskie pielgrzymki są ważnym elementem duchowości polskiej wspólnoty wiernych przywiązanych do tradycji łacińskiej Kościoła, a więc zachęcamy do jak najliczniejszego udziału wiernych z całego kraju.

Kapłanami prowadzącymi pielgrzymkę są: o. Krzysztof Stępowski CSsR  i Ks. Piotr Paćkowski. Organizatorzy poza zaplanowanymi wydarzeniami liturgicznymi zapewnią przejazd autokarem, nocleg i ubezpieczenie dla pielgrzymów. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce w grupach zorganizowanych przez Fundację Inicjatywa Włodowicka, co pozwoli na zmniejszenie kosztów oraz umożliwi udział w pielgrzymce wiernych z najmniejszych wspólnot na terenie kraju. Autokary wyruszą z najdalszych zakątków Polski i będą zabierać pielgrzymów z poszczególnych miejscowości na zaplanowanej trasie przejazdu. Nocleg przewidziany jest w Domu Pielgrzyma przy Jasnej Górze.

Plan Tradiclaromontana2013:

Piątek, 25 października:
13:30 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu oraz Msza Święta w Kaplicy Matki Bożej
16:00 – Droga Krzyżowa
19:45 – Nieszpory ludowe z konferencją duchową
21:00 – Apel Jasnogórski

Sobota, 26 października:
  5:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
11:00 – Różaniec w Bazylice
12:00 – Msza Święta w Bazylice
14:00 – Spotkanie formacyjne z pielgrzymami
15:00 – Modlitwa zawierzenia i uroczyste Salve Regina

Organizatorzy zapraszają do współpracy wszystkie osoby gotowe udzielić wsparcia w tym wyjątkowym przedsięwzięciu (kapłanów i wiernych świeckich, ministrantów, chórzystów, organistów, osoby aktywnie działające przy organizacji celebracji Mszy Św. w swoich wspólnotach), a szczególnie prosimy o kontakt osoby chętne do organizacji grup pielgrzymów w swoich wspólnotach.
Miasta znajdujące się obecnie na zaplanowanych trasach autokarów:

Będzin
Białystok
Bielsko - Biała
Brochów
Brwinów
Bydgoszcz
Bytom
Ciechanów
Dąbrowa Górnicza 
Dąbrówka Dolna
Gdańsk
Gliwice 
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Jarosław
Józefów
Kalisz
Kłodzko
Koszalin
Koszuty Małe
Kraków
Kraśnik
Legnica
Lublin
Łówicz
Łódź
Oborniki Wielkopolskie
Opole
Piaseczno
Płock
Płońsk
Poznań
Radom
Rzeszów
Siedlce
Sochaczew
Sopot
Szamotuły
Szczecin
Świdnica
Świnoujście
Tarnów
Tychy
Wałbrzych
Warszawa
Wielgolas
Wodzisław Śląski
Wrocław
Września
Zamość
Zielonka

Jeśli jesteście zainteresowani udziałem w pielgrzymce, a Waszego miasta nie ma na powyższej liście, prosimy o kontakt z organizatorem. Również wszystkie osoby zainteresowane udziałem w pielgrzymce, a nie mające kontaktu z organizatorem grupy w swojej wspólnocie prosimy o kontakt z organizatorem.


Fundacja Inicjatywa Włodowicka
Zespół Organizacyjny ds. Tradiclaromontana

Tel. 506 973 360