18 września 2013

Organizacja przejazdów Tradiclaromontana2013

Wolontariusze Fundacji Inicjatywa Włodowicka organizatora pielgrzymki Tradiclaromontana2013 intensywnie pracują nad organizacją przejazdów autokarowych na zaplanowanych szlakach pielgrzymki. Część wspólnot będzie korzystać z autokarów, a część z busów.

Szlaki pielgrzymki zaplanowano tak, aby w rozsądnym przedziale czasowym można było zagwarantować transport z wszystkich miast, w których celebrowana jest Msza Święta w formie nadzwyczajnej. Są takie miasta, w których zaprzestano celebracji i brak jest jakiegokolwiek kontaktu z tamtejszym środowiskiem, ale pojawiają się również nowe, powstałe w ostatnim czasie co napawa wielką radością. Problemem podstawowym w planowaniu przejazdów jest oszacowanie liczby Uczestników, co ma znaczenie dla wyboru środka transportu, a to z kolei ma wpływ na cenę za usługę transportową. Z tego też powodu nadal nie podano ostatecznego całościowego kosztu pielgrzymki. Autokary przez wzgląd na ilość pasażerów są w eksploatacji z reguły o 1/3 tańsze od busów, ale aby korzystać z autokarów konieczne jest zebranie odpowiedniej liczby Uczestników, a niektóre wspólnoty liczą sobie po kilkanaście osób. Niemniej jednak organizacja na niektórych trasach przejazdu busem okazuję się o połowę tańsza od przejazdu koleją lub autobusami publicznymi, nie mówiąc już o tym, iż komunikacją publiczną nie jest możliwy transport z większości miast w ramach czasowych umożliwiających wzięcie udziału w pielgrzymce.

Przejazd na trasach gdzie z poszczególnych miast zgłasza się po kilka osób będzie realizowany busami. Tam gdzie liczba zgłoszeń przekracza 10 osób w każdym mieście, zapewniony będzie autokar. Obecnie na podstawie informacji uzyskanych od wolontariuszy z całej Polski zajmujących się zapisami Uczestników szacuje się, iż w zorganizowanej dwudniowej pielgrzymce weźmie udział ok. 200 osób. Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż w kolejnych latach będzie się zwiększało zainteresowanie zorganizowaną dwudniową formą pielgrzymki. Dzięki temu możliwe będzie korzystanie z autokarów na wszystkich trasach i jednocześnie obniżenie kosztów. Organizatorzy zachęcają wiernych z miast, z których można dogodnie, samodzielnie dojechać komunikacją publiczną do Częstochowy, aby w miarę możliwości korzystali jednak z komunikacji zorganizowanej w ramach pielgrzymki. Takie działanie obniża koszty i przyczynia się do realizacji planu zagwarantowania transportu dla wiernych z wspólnot położonych w największym oddaleniu od Częstochowy. 

W ostatnich dniach pojawiły się sugestie niektórych Uczestników, iż pielgrzymka mogła by być jednodniowa. Pomijając fakt braku możliwości osiągnięcia wszystkich celów takiej pielgrzymki w ciągu jednego dnia, należy podkreślić, że pielgrzymka Tradiclaromontana ma za zadanie między innymi jednoczyć naszą wspólnotę w skali całego kraju, a wiec nie możemy zapominać o tych wspólnotach, głównie z województwa zachodniopomorskiego, którym dojazd na Jasną Górę zajmie ok. 7 godzin. Zaplanowanie pielgrzymki na jeden dzień wykluczyło by możliwość wzięcia w niej udziału wiernych z tych środowisk.

UWAGA! Organizator pielgrzymki prosi o pilny kontakt osoby chętne do organizacji grup pielgrzymów w następujących wspólnotach:

- Łomża
- Świnoujście
- Płońsk

Fundacja Inicjatywa Włodowicka
Zespół Organizacyjny ds. Tradiclaromontana

Tel. 506 973 360

14 września 2013

Msza w formie nadzwyczajnej o Krzyżu Świętym w Bazylice Jasnogórskiej

Tegoroczna pielgrzymka Tradiclaromontana2013 odbędzie się w dniach 25-26  października A.D.2013. W kolejnych latach pielgrzymka będzie organizowana we wcześniejszym terminie zbliżonym do Święta Podwyższenia Świętego Krzyża, które jest jednocześnie rocznicą wejścia w życie Motu Proprio Summorum Pontificum. W związku z tym główna Msza Święta w bazylice jasnogórskiej podczas pielgrzymki będzie co roku celebrowana wedle formularza o Krzyżu Świętym.

Doroczne ogólnopolskie pielgrzymki wiernych tradycji łacińskiej są okazją do wielkiego wspólnego dziękczynienia za pontyfikat Benedykta XVI oraz owoce Jego Motu Proprio Summorum Pontificum z 7 lipca A.D. 2007, które weszło w życie w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września A.D. 2007. Benedykt XVI przedmiotowym Motu Proprio utwierdził w dobrej drodze wiernych przywiązanych do starszej formy rytu oraz spowodował uświadomienie jej istnienia i potrzeby powrotu do naszych kościołów wielu wiernym.  Nieocenionym i trwającym z coraz większą siłą efektem tego, jest coraz większa liczba kapłanów i świeckich korzystających z skarbca Kościoła jakim jest Nadzwyczajna Forma Rytu Rzymskiego. Z tych też względów rocznice związane z tym przełomowym dokumentem są ważne dla wszystkich wiernych tradycji łacińskiej.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż rocznica wydania Motu Proprio jest już obchodzona co roku w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradicamp. Terminy tych spotkań są bowiem powiązane właśnie z rocznicą przypadającą 7 lipca, a Msza Święta wieńcząca celebrowana jest w intencji Ojca Świętego.

Dzień wejścia w życie Motu Proprio nie został zapewne wybrany przez Benedykta XVI przypadkowo. Liturgia w formie nadzwyczajnej stawia bowiem Krzyż w samym centrum ołtarza i ukierunkowuje całą swą istotę na Krzyż. Ówczesny papież ustanawiając dzień Święta Podwyższenia Krzyża Świętego jako dzień wejścia w życie Motu Proprio niejako udzielił nam jednocześnie katechezy uzasadniającej dobro jakim jest powrót powszechnej celebracji starszej formy rytu. Parafrazując antyfonę na wejście z Mszy na to święto należy przypomnieć, że przez Krzyż jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Krzyżem winniśmy się chlubić. W nim jest życie i zmartwychwstanie nasze. Tak więc gromadząc się wspólne w Bazylice Jasnogórskiej na Mszy Świętej o Krzyżu Świętym błagamy, aby Bóg okazując nam pogodne oblicze swoje, zmiłował się nad nami i nam błogosławił.  

Kalendarz wydarzeń w Jasnogórskim Sanktuarium nie pozwolił na zorganizowanie tegorocznej pielgrzymki w terminie bliższym Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, jednak w kolejnych latach staraniem organizatora (Fundacja Inicjatywa Włodowicka) będzie odbywanie się pielgrzymek w terminie bliskim samej rocznicy wejścia w życie Motu Proprio. W tym roku organizator otrzymał ogromne wsparcie i wiele życzliwości ze strony Ojca Kustosza Sanktuarium i liczy na dalszą życzliwą współpracę, która pozwoli wśród wielu dorocznych wrześniowych pielgrzymek zmieścić i wydarzenia związane z pielgrzymką Tradiclaromontana. 


7 września 2013

Pielgrzymi Tradiclaromontana2013 pod opieką Apostołów

Dwanaście szlaków poprowadzi polskie wspólnoty wiernych tradycji łacińskiej na Jasną Górę podczas ogólnopolskiej pielgrzymki Tradiclaromontana2013, a pielgrzymi podążający autokarami do narodowego sanktuarium przywoływać będą opieki Świętych Apostołów. 

Fundacja Inicjatywa Włodowicka, organizator pielgrzymki i koordynator działań wolontariuszy w poszczególnych wspólnotach, przeprowadziła szereg rozmów z kapłanami celebrującymi Msze Święte Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego na terenie całego kraju. W wyniku tych konsultacji opracowano 12 szlaków, które tworzą sieć komunikacyjną pozwalającą na wygodny dojazd ze wszystkich miejsc, w których celebrowana jest Msza Święta w tej formie rytu.
Mapa szlaków Tradiclaromontana2013
Niezależnie od miejsca rozpoczęcia trasy, wszyscy pielgrzymi dotrą na Jasną Górę jednocześnie, w pierwszym dniu pielgrzymki, tj. w piątek, 25 października, ok. godz. 12.30, a więc na godzinę przed uroczystym odsłonięciem Obrazu Matki Bożej oraz pierwszą Mszą Świętą (link). Pozwoli to na spokojne rozlokowanie pielgrzymów w Domu Pielgrzyma i chwilę odpoczynku po podróży. Wyjazd autokarów z Jasnej Góry w drogę powrotną planowany jest w sobotę 26 października, ok. godz. 16:00. Każdemu z 12 szlaków patronować będzie jeden z Apostołów, o którego szczególną opiekę prosić będą pielgrzymi. Szlaki zostały zaplanowane w następujący sposób:

I – Szlak św. Andrzeja
Świnoujście – Szczecin – Gorzów – Poznań – Łódź – Częstochowa

II –  Szlak św. Jakuba Większego
Szamotuły – Oborniki – Pobiedziska – Gniezno – Września – Koszuty – Kalisz – Łódź – Częstochowa

III – Szlak św. Jana
Koszalin – Bydgoszcz – Łódź – Częstochowa

IV – Szlak św. Filipa
Sopot – Gdańsk – Wierzchucinek – Bydgoszcz – Płock – Łódź – Częstochowa

V – Szlak św. Bartłomieja
Ciechanów – Płońsk – Brochów – Sochaczew – Łowicz – Łódź – Częstochowa

VI – Szlak św. Tomasza
Białystok – Zielonka – Warszawa – Brwinów  – Częstochowa

VII – Szlak św. Mateusza
Siedlce – Wielgolas – Józefów – Warszawa – Piaseczno  – Częstochowa

VIII – Szlak św. Szymona
Zamość – Kraśnik – Lublin – Radom – Częstochowa

IX – Szlak św. Piotra
Jarosław – Rzeszów – Tarnów – Kraków – Częstochowa

X – Szlak św. Jakuba
Bielsko Biała – Wodzisław Śl. – Tychy – Dąbrowa Górnicza  – Częstochowa

XI – Szlak św. Judy Tadeusza
Kłodzko – Wałbrzych – Świdnica – Wrocław – Bytom – Częstochowa

XII – Szlak św. Macieja
Zielona Góra – Legnica – Wrocław – Dąbrówka – Opole – Gliwice – Częstochowa

Zapisy dla wiernych ze wspólnot, gdzie Msza Święta w nadzwyczajnej formie celebrowana jest co tydzień rozpoczynają się już w najbliższą niedzielę. W pozostałych miejscach, w dniu najbliższej celebracji. Przez wzgląd na rozbudowane przygotowania logistyczne towarzyszące organizacji tego ogólnopolskiego wydarzenia, wierni pragnący uczestniczyć w grupach zorganizowanych (transport autokarem, nocleg, ubezpieczenie) proszeni są o zgłaszanie się najdalej do końca września 2013 do organizatora lub do wolontariuszy zajmujących się organizacją grup w poszczególnych wspólnotach. Na chwilę obecną organizatorzy dysponują pulą zarezerwowanych autokarów i miejsc noclegowych. W dniu 1 października 2013 r. planowane jest ostateczne potwierdzenie ilości pielgrzymów, którzy decydują się na zorganizowaną formę uczestnictwa w pielgrzymce – przewóz autokarowy, nocleg i ubezpieczenie.

UWAGA! Organizator pielgrzymki prosi o kontakt osoby chętne do organizacji grup pielgrzymów w następujących wspólnotach:
- Brwinów
- Ciechanów
- Kalisz
- Piaseczno
- Tychy
- Warszawa; kaplica przy kościele św. Tomasza (ul. Dereniowa 12)
- Wodzisław Śląski


Fundacja Inicjatywa Włodowicka
Zespół Organizacyjny ds. Tradiclaromontana
Tel. 506 973 360