23 grudnia 2016

 
Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania (Łk 2, 14).

Święta Narodzenia Pańskiego wyrażają tajemnicę wcielenia Przedwiecznego Słowa Bożego, które przyjmując ludzkie ciało stanęło miedzy nami jako Emmanuel – Bóg z nami. Oto ten, który przebywając w nieskończonej chwale i jedności Trójcy Przenajświętszej, zbliżył się do swojego stworzenia i jako bezbronne Dziecię daje się poznać, miłować i naśladować. 
Przeżywając radość z Narodzenia Zbawiciela oraz kontemplując pokój i ciszę Betlejemskiej Groty, którą wypełnia blask nieskończonej Bożej Miłości, składamy najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowonarodzone Dziecię obdarza Was swoimi łaskami, a serca napełnia pokojem i radością. 

Z wyrazami szacunku,

Kuratela Rada
Nadzorcza Rada Programowa
Zarząd i Wolontariusze

19 listopada 2016

Reportaż biura prasowego Jasnej Góry o Tradiclaromontana2016

Tradiclaromontana2016 na Jasnej Górze
Wierni Tradycji Łacińskiej z całego kraju przeżywają swoją doroczną, 11. już pielgrzymkę na Jasną Górę. Tradiclaromontana 2016 trwa w dniach 18-19 listopada. Uczestniczy w niej ok. 800 osób.
Czytaj cały reportaż: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10620

16 listopada 2016


Zakończyliśmy zapisy na pielgrzymkę Tradiclaromontana2016. W imieniu Księdza Kapelana, Księży posługujących na pielgrzymce, Zespołu ds. Tradiclaromontana oraz całego zespołu Fundacji Inicjatywa Włodowicka dziękujemy wszystkim zapisanym pielgrzymom. Dzięki Wam i Waszemu wsparciu pielgrzymka Tradiclaromontana może się odbyć i dalej rozwijać, jako wielkie dzieło Tradycji Łacińskiej w Polsce.

15 listopada 2016

MIEJSCE I CZAS ODJAZDU AUTOKARÓW DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Godziny odjazdów autokaru na szlaku: Gorzów Wlkp. - Zielona Góra - Legnica - Wrocław - Częstochowa


Godziny odjazdów autokaru na szlaku: Koszalin - Szamotuły - Poznań - Pobiedziska - Września - Strzałkowo - Częstochowa


Godziny odjazdów autokaru na szlaku: Zamość - Lublin - Radom - Częstochowa


Godziny odjazdów autokaru na szlaku: Józefów - Warszawa - Łódź - Częstochowa


Godziny odjazdów autokaru na szlaku: Białystok – Zielonka - Warszawa - Częstochowa


14 listopada 2016

Uwaga! – Przypominamy, że zapisy pielgrzymów indywidualnych na pielgrzymkę Tradiclaromontana2016 prowadzone są za pośrednictwem formularza na stronie internetowej pielgrzymki do dnia 16 listopada włącznie. Po tym terminie nie będzie możliwości dokonania zapisu. Również w czasie samej pielgrzymki, nie będzie możliwości zapisania się jako pielgrzym indywidualny.   Wszyscy zarejestrowani pielgrzymi indywidualni otrzymają kartę pielgrzyma. Odbioru karty należy dokonać bezpośrednio po przybyciu na Jasną Górę (pielgrzymi z grup zorganizowanych, kartę pielgrzyma otrzymają w autokarach). Karty pielgrzyma dla pielgrzymów indywidualnych będą wydawane przez wolontariuszy w Sali Rycerskiej obok furty klasztornej w wyznaczonych godzinach:
               
Piątek   12:45 – 13:15
             17:30 – 19:30

Sobota  8:15 – 10:15

2 listopada 2016

Lista miejsc noclegowych dla osób uczestniczących indywidualnie w pielgrzymce Tradiclaromontana2016.

 34 3241483
 SS. Elżbietanki
 ul. Zgody 13
34 3244610
SS. Betanki
ul. Koreckiego 62
34 3651576
SS. Brygidki
ul. Św. Elżbiety 11
34 3620681
SS. Córki Św. Franciszka
ul. Płocka 9
34 3242686
SS. Franciszkanki od Cierpiących
ul. Wyszyńskiego 26
34 3245701
SS. Franciszkanki z „Orlika”
ul. Kordeckiego 14
34 3681029
SS. Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Św. Barbary 9/11
34 3245507
SS. Misjonarki Św. Rodziny
ul. Kapucyńska 9
34 3245957
SS. Nazaretanki
ul. 7 Kamienic 23
34 3242654
SS. Niepokalanki
ul. Wyszyńskiego 30
34 3242659
SS. Pasterzanki
ul. Kordeckiego 15
34 3629561
SS. Rodziny Maryi
ul. Wyszyńskiego 77/79
34 3247128
SS. Salezjanki
ul. Św. Barbary 5
34 3241932
SS. Samarytanki
ul. Wyszyńskiego 24
34 3248782
SS. Służebniczki Śląskie
ul. Kapucyńska 18
34 3241177
SS. Szarytki-Dom Rekolekcyjny
ul. Św. Barbary 43
34 3241639, 505400335
SS. Urszulanki Unii Rzymskiej
ul. 3 Maja 2/4
34 3655018
Bracia Szkolni
ul. Wyszyńskiego 38
34 3627260
Dom Księży Chrystusowców
ul. Radomska 25
34 3615228
Instytut Prymasowski
ul. Wyszyńskiego 12
34 3664836
Misjonarze Krwi Chrystusa
ul. Mąkoszy 1
34 3656668
Pallotyni- Dolina Miłosierdzia
ul. Kordeckiego 49
 692190535
 Siostry Antonianki
 ul. Kubiny 27a

30 października 2016

Tradiclaromontana2016 – OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

W dniach 18-19 listopada A.D.2016, wierni Tradycji Łacińskiej z całego kraju jak co roku będą dziękować za otrzymane łaski i prosić o opiekę Królową Polski u stóp Jej Tronu na Jasnej Górze. Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego celebrowane będą w kaplicy przed Cudownym Obrazem oraz w Bazylice Jasnogórskiej. Ponadto w programie pielgrzymki przewidziano tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe, a także spotkanie formacyjne pielgrzymów. Główna Msza Święta pielgrzymki będzie w tym roku również uroczystym świętowaniem jubileuszu 1050-tej rocznicy chrztu Polski.

Ogólnopolskie pielgrzymki wiernych Tradycji Łacińskiej organizowane przez Fundację Inicjatywa Włodowicka są jednym z najistotniejszych elementów duchowości wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej. Główna Msza Święta pielgrzymki jest zarazem – biorąc pod uwagę liczbę uczestniczących w niej wiernych – największym dorocznym wydarzeniem liturgicznym w życiu tej wspólnoty. Najważniejszymi wydarzeniami w programie tegorocznej, dwudniowej pielgrzymki są: Msza Święta o Mace Bożej Jasnogórskiej w kaplicy Cudownego Obrazu, celebrowana w piątek oraz sobotnia solenna Msza Święta o Krzyżu Świętym w Bazylice Jasnogórskiej – celebrowana jako główna Msza Święta pielgrzymki, a w tym roku także jako jubileuszowa, z okazji 1050-tej rocznicy chrztu Polski. Po zakończeniu tej uroczystej liturgii, tradycyjnie już odśpiewana zostanie modlitwa w intencji Ojca Świętego „Oremus pro Pontifice Nostro Francisco”.

W piątek, po odsłonięciu Cudownego Obrazu, a bezpośrednio przed Mszą Świętą, pielgrzymi zgromadzeni w kaplicy oddadzą pokłon Królowej Polski i w czasie chóralnego śpiewu antyfony Maryjnej będą w osobistej modlitwie zawierzać siebie i swoje intencje Matce łaski Bożej. Ten nowy punkt programu na początku pielgrzymki będzie niejako uroczystym powitaniem Matki Bożej, połączonym z osobistym zawierzeniem każdego pielgrzyma. Zwieńczeniem tego aktu będzie tradycyjna już wspólna modlitwa zawierzenia wiernych Tradycji Łacińskiej na zakończenie pielgrzymki.

Ponadto w programie tak jak w latach ubiegłych przewidziano Msze Święte ciche, Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich, Nieszpory ludowe, Apel Jasnogórski, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny, wspólny Różaniec oraz spotkanie formacyjne. Warto zwrócić uwagę, że Droga Krzyżowa będzie odprawiona w odróżnieniu od lat ubiegłych o godz. 17:00. Zmiana ta pozwala na wcześniejsze rozlokowanie pielgrzymów z grup zorganizowanych w miejscach zakwaterowania i odpoczynek po wcześniejszej podróży. Powyższa zmiana jest jedyną zmianą w odniesieniu do poprzednich lat w harmonogramie czasowym pielgrzymki. Pozostałe punkty programu odbywają się o porach takich jak w roku ubiegłym. Ze szczegółowym programem można się zapoznać z zakładce „program” na stronie internetowej pielgrzymki Tradiclaromontana.

Ważną zmianą organizacyjną w stosunku do lat ubiegłych jest obowiązek zapisów również dla pielgrzymów indywidualnych, udających się na Jasną Górę we własnym zakresie. Zmiana ta pozwoli lepiej przygotować pielgrzymkę na przyjęcie pielgrzymów indywidualnych. Indywidualni pielgrzymi pełnoletni, po wypełnieniu formularza zapisu proszeni są również o wniesienie składki na organizację pielgrzymki, co pozwoli podzielić koszty organizacji pielgrzymki pomiędzy wszystkich pielgrzymów. W latach ubiegłych bowiem, ciężar finansowania kosztów organizacyjnych pielgrzymki spoczywał głównie na pielgrzymach z grup zorganizowanych, własnych środkach organizatora oraz dobrowolnych składkach od niewielkiej grupy pielgrzymów indywidualnych. Począwszy od bieżącego roku wszyscy zapisani pielgrzymi będą otrzymywali identyfikatory, których noszenie uwidoczni obecność naszej pielgrzymki wśród innych pielgrzymek obecnych w sanktuarium oraz pozwoli na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów między pielgrzymami z różnych lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej. Zapisani pielgrzymi indywidualni proszeni są o odbiór po przyjeździe na Jasną Górę identyfikatorów pielgrzymki. (Pielgrzymi z grup zorganizowanych identyfikatory otrzymają w autokarach). Zachęcamy do jak najwcześniejszego zapisywania się na pielgrzymkę, za pośrednictwem strony internetowej. Zapisy trwają do 16 listopada.

Funkcję kapelana pielgrzymki jak co roku pełni Ojciec Krzysztof Stępowski CSsR, z Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Organizację udziału księży w liturgii oraz posługi służby liturgicznej ołtarza prowadzi Ksiądz Paweł Gwóźdź z Diecezji Gliwickiej. Pielgrzymów z grup zorganizowanych zmierzających na Jasną Górę, swą opieką obejmą księża, którzy na co dzień opiekują się wspólnotami wiernych Tradycji Łacińskiej w diecezjach znajdujących się na trasie przejazdu autokarów. Posługę ministrancką w trakcie pielgrzymki pełnić będą uczestnicy Warsztatu Ministranckiego w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp w połączeniu z ministrantami z lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej. Oprawę muzyczną liturgii zapewnią: Schola Gregoriana Sancti Casimiri, Jasnogórski Kwartet Wokalny „Cantus”, Zespół Wokalny „Jerycho” oraz uczestnicy Warsztatu Chorałowego w ramach spotkań Tradicamp w połączeniu z członkami schol gregoriańskich z lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej. Za organami zasiądzie p. Marcin Lauzer Organista Bazyliki Jasnogórskiej.

W związku z rosnącą z roku na rok liczbą pielgrzymów, organizator począwszy od bieżącego roku rezerwuje noclegi wyłącznie dla grup zorganizowanych w ramach pielgrzymki. Pielgrzymi indywidualni winni rezerwować noclegi we własnym zakresie. Ponadto w związku z zaplanowanymi pracami technicznymi w Domu Pielgrzyma informujemy, że zakwaterowanie pielgrzymów z grup zorganizowanych wyjątkowo w tym roku będzie miało miejsce w innym ośrodku rekolekcyjnym, również w bezpośrednim sąsiedztwie Jasnej Góry. Szczegółowych informacji udzielają wolontariusze prowadzący zapisy do grup zorganizowanych w lokalnych wspólnotach Tradycji Łacińskiej. Zapisy do grup zorganizowanych są prowadzone w pierwszej turze do dnia 7 listopada. Po tym terminie zapisy do grup zorganizowanych będą możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc w autokarach. 

Bez zmian pozostaje system zorganizowanych przejazdów, który rokrocznie umożliwia coraz większej liczbie wiernych przybycie na Jasną Górę w prawdziwie wspólnotowej atmosferze modlitwy i pielgrzymowania. Nadto, jak co roku organizatorzy apelują o korzystanie z tak zorganizowanej formy uczestnictwa, bowiem pozwala to na rozwój sieci tras, zmniejszenie ogólnych kosztów i umożliwienie dotarcia na Jasną Górę dopiero tworzącym się, niewielkim wspólnotom. Budując i przyczyniając się do rozwoju wspólnej formy uczestniczenia w pielgrzymce, tak naprawdę każdy z pielgrzymów ma realny wkład w budowę ogólnopolskiej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej. 


Wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się w organizację pielgrzymki (poprzez wolontariat, śpiew, służbę liturgiczną) zapraszamy do zgłaszania się drogą mailową do organizatora.

Redakcja Tradiclaromontana.pl

Informacje o pielgrzymce:
Tel. 506-973-360

Zapisy pielgrzymów:

Zgłoszenia wolontariuszy:

Zgłoszenia udziału księży, ministrantów, chórzystów: 

18 października 2016

ZAPISY

Na stronie internetowej pielgrzymki Tradiclaromontana2016 uruchomiono formularz zapisów dla pielgrzymów indywidualnych (nie dotyczy zapisów do grup zorganizowanych). Począwszy od bieżącego roku wcześniejsze zapisy pielgrzymów dotyczą również pielgrzymów indywidualnych udających się na Jasną Górę we własnym zakresie. Zmiana ta pozwoli lepiej przygotować pielgrzymkę na przyjęcie pielgrzymów indywidualnych. Indywidualni pielgrzymi pełnoletni, po wypełnieniu formularza zapisu proszeni są również o wniesienie składki na organizację pielgrzymki, co pozwoli podzielić koszty organizacji pielgrzymki pomiędzy wszystkich pielgrzymów. W latach ubiegłych bowiem, ciężar finansowania kosztów organizacyjnych pielgrzymki spoczywał głównie na pielgrzymach z grup zorganizowanych, własnych środkach organizatora oraz dobrowolnych składkach od niewielkiej, kilkudziesięcioosobowej grupy pielgrzymów indywidualnych. Począwszy od bieżącego roku wszyscy zapisani pielgrzymi będą otrzymywali identyfikatory pielgrzymki, których noszenie uwidoczni obecność naszej pielgrzymki wśród innych pielgrzymek obecnych w sanktuarium oraz pozwoli na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów między pielgrzymami z naszej pielgrzymi. Zapisani pielgrzymi indywidualni proszeni są o odbiór po przyjeździe na Jasną Górę identyfikatorów pielgrzymki. (Pielgrzymi z grup zorganizowanych identyfikatory otrzymają w autokarach). Zachęcamy do jak najwcześniejszego zapisania uczestnictwa w pielgrzymce. Zapisy pielgrzymów indywidualnych trwają do 16 XI 2016r.

11 sierpnia 2016