23 grudnia 2016

 
Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania (Łk 2, 14).

Święta Narodzenia Pańskiego wyrażają tajemnicę wcielenia Przedwiecznego Słowa Bożego, które przyjmując ludzkie ciało stanęło miedzy nami jako Emmanuel – Bóg z nami. Oto ten, który przebywając w nieskończonej chwale i jedności Trójcy Przenajświętszej, zbliżył się do swojego stworzenia i jako bezbronne Dziecię daje się poznać, miłować i naśladować. 
Przeżywając radość z Narodzenia Zbawiciela oraz kontemplując pokój i ciszę Betlejemskiej Groty, którą wypełnia blask nieskończonej Bożej Miłości, składamy najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowonarodzone Dziecię obdarza Was swoimi łaskami, a serca napełnia pokojem i radością. 

Z wyrazami szacunku,

Kuratela Rada
Nadzorcza Rada Programowa
Zarząd i Wolontariusze