AKT ZAWIERZENIA

AKT ZAWIERZENIA WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ

I. Pieśń Bogurodzica - intonuje organista (stoimy)

II. Akt zawierzenia: (klęczymy)

KAPŁAN: Matko miłosiernego Zbawiciela i Matko Kościoła! Królowo Niebios i Polski Królowo! Ty przez wieki pocieszasz i wspomagasz Święty Powszechny i Apostolski Kościół. Ty jesteś uzdrowieniem i ucieczką jego dzieci, rozproszonych po całym świece.

Oto dziś, uciekają się do Ciebie o litościwa Pani wierni, duchowo przywiązani do tradycyjnej liturgii wyrażanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Przybytku Ducha Świętego! Pełna łaski! Któraś przez Boga Najjaśniejszego jest chwalona!

Dziewico Niepokalana! która na rękach swoich trzymasz Króla i Sędziego wszystkich wieków.

Błagamy! Oręduj za nami u Niego! Wyproś nam o słodka Panno Maryjo, łaskę wiernego i pobożnego życia, wyproś nam łaskę życia szczęśliwego, życia w pokoju i jedności a po tym życiu, łaskę zbawienia naszego.

WIERNI: Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie Eleison

KAPŁAN: Boże Abrahama, Boże Jakuba, Boże Izaaka! W Tobie moc i dobroć sama! Dopuść Boże to, czego nam potrzeba. Niechaj lud prawowierny wie, że jesteś Ojcem miłosiernym.

Duchu Święty, oświecaj nasze umysły, strzeż nasz do wszelkich przeciwności i prowadź nas we wspólnocie Kościoła do grona wszystkich świętych w niebie.

O Chryste, nasz słodki Zbawicieli i Odkupicieli, przed oczy Twoje winy nasze składamy i w trwodze, ale pełni wiary i ufności prosimy, wysłuchaj Matki swojej, która oręduje za nami.

Za te wszystkie łaski czcić i wielbić Cie będziemy Boże w Trójcy świętej Jedyny po wszystkie dni nasze. Modlitwy i duchowe kadzidła wznosić będziemy póki z Twojej woli serca nasze bić będą na tym świece.

WIERNI: Kyrie eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison

KAPŁAN: Królowo Apostołów zawierzamy Ci dziś, wszystkich przywiązanych do tradycji łacińskiej Kościoła na całym świecie a w sposób szczególny kapłanów, zakonników, siostry zakonne i wiernych z tradycyjnych wspólnot i duszpasterstw naszej Ojczyzny. Otocz opieką również ministrantów, chórzystów i wszystkich tych, którzy tak gorliwie i ofiarnie pracują w naszych tradycyjnych środowiskach. Zawierzamy też Tobie kapłańskie i zakonne powołania, niech nie braknie Tych którzy na wzór Jezusowego Serca i Twego Niepokalanego Serca poświęcą się całkowicie dla Chrystusowej Ewangelii.

Matko Kościoła nad Ojcem Świętym Franciszkiem czuwaj nieustanie a Pasterzy naszych - Biskupów prowadź i otaczaj swoją opieką.

Jasnogórska Królowo, każdy z nas oddając Ci cześć, Tobie zawierza siebie, nasze rodziny, Ojczyznę, Kościół oraz wszystkie tradycyjne duszpasterstwa i wspólnoty!

WIERNI: Maryjo, Jasnogórska Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam!

KAPŁAN: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

WIERNI: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

KAPŁAN: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

WIERNI: Amen

KAPŁAN: Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Deus: Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

WIERNI: Amen

III. Antyfona Salve Regina - intonuje organista (stoimy
)